Προσωπικά δεδομένα

Το Noiz αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (του site). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του site με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Το Noiz δεν είναι υπεύθυνο για τις συναλλαγές μεταξύ των χρηστών ούτε αναλαμβάνει την διευθέτηση παρεξηγήσεων απο κακή συνεννόηση μεταξύ τους.

Η χρήση του Noiz διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού - Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.

Ο χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι το site έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο site.

To Noiz έχει το δικαίωμα να συνεργάζεται με τις αρχές σε κάθε περίπτωση που το περιεχόμενο παραβιάζει το νόμο. Η ταυτότητα των αγγελιοδοτών ή των αγοραστών μπορεί να καθορίζεται για παράδειγμα από ένα ISP.

To Noiz επιφυλάσσεται το δικαίωμα χρησιμοποίησης κάθε νομικού μέσου που διαθέτει η δικαιοσύνη ως νόμιμη άμυνα για τις παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Τα νόμιμα μέσα περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σε αυτό) το δικαίωμα αποκλεισμού πρόσβασης στην σελίδα.

 

Ασφάλεια και εικόνες

Ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Το site ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί το site από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

Όλες οι εικόνες είναι υδατογραφημένες προς αποφυγή χρήσης των για άλλους σκοπούς χωρίς την εκ τω προτέρω συγκατάθεση του κατόχου της αγγελίας.

Το site διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τίτλο του Περιεχομένου, για λόγους σύνταξης. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει εικόνες που είναι άσχετες με το περιεχόμενο της αγγελίας ή εικόνες που παραβιάζουν τους κανόνες.

 

Ευθύνη από διαφήμιση

Το Noiz ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο site. Περαιτέρω το site δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

 

Πληρωμές

Για την δημοσίευση διακεκριμένων αγγελιών που πραγματοποιούνται στο site, γίνονται δεκτές πληρωμές και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω Paypal.

Η απόδειξη λιανικής πώλησης θα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε το λογαριασμό σας ως Μέλος, ελέγξτε την ενότητα "Ιστορικό" στο προφίλ σας.

 

Προσωπικά δεδομένα

Το Noiz συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.
Ως μέλος αποδέχεστε να αποθηκευτούν τα κείμενα και οι πληροφορίες που θα εισάγετε, σε βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή φορέα χωρίς την άδειά σας, όμως ο webmaster, ο διαχειριστής ή ο συντονιστής δεν φέρει την ευθύνη απώλειάς τους από κακόβουλους χρήστες σε περίπτωση εισβολής τους στον διακομιστή.

Η διεύθυνσή e-mail χρησιμοποιείται μόνο για την επιβεβαίωση των στοιχείων εγγραφής σας και του κωδικού σας, καθώς και για την αποστολή νέου κωδικού σε περίπτωση που λησμονήσετε το τρέχοντα καθως και για την εύρυθμη λειτουργία του και την ενημέρωση σας σχετικά με τις αγγελίες που δημοσιεύετε ή και με περιοδικά newsletters με δυνατότητα ακύρωσης της διαδικασίας.

Αυτό το σύστημα βασίζεται σε cookies τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies αυτά δεν περιέχουν καμία απολύτως πληροφορία από τα στοιχεία που θα εισαγάγετε, εξυπηρετούν μόνο στο να βελτιωθεί η περιήγησή σας στην σελίδα.

 

Δικαίωμα διαγραφής

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία να απαιτήσει από την διαχείριση τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη (π.χ. σε περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί οικονομική συναλλαγή):

  • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
  • Το μέλος αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR και όταν δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για η επεξεργασία.
  • Το μέλος αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το μέλος αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR·
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
  • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στο δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο διαχειριστής.
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και κάποιο μέλος επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από το Noiz, μπορεί ανά πάσα στιγμή, να επιλέξει στο προφίλ του την Διαγραφή. Ο διαχειριστής πρέπει να διασφαλίσει αμέσως ότι το αίτημα διαγραφής συμμορφώνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

 

Κιθάρες, ενισχυτές & πεταλάκια στο forum

Η κατηγορία Κιθάρες του forum έχει πλούσια πληροφορία με ιστορικό πάνω από 20 έτη.

Κατηγορίες Μουσικών Οργάνων

Go to top
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της.
Αφαίρεση