Όροι και Προϋποθέσεις

Το site αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (του site). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του site με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Το site δεν είναι υπεύθυνο για τις συναλλαγές μεταξύ των χρηστών ούτε αναλαμβάνει την διευθέτηση παρεξηγήσεων απο κακή συνεννόηση μεταξύ τους.

Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού - Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.

Ο χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι το site έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο site.

To site έχει το δικαίωμα να συνεργάζεται με τις αρχές σε κάθε περίπτωση που το περιεχόμενο παραβιάζει το νόμο. Η ταυτότητα των αγγελιοδοτών ή των αγοραστών μπορεί να καθορίζεται για παράδειγμα από ένα ISP.

To site επιφυλάσσεται το δικαίωμα χρησιμοποίησης κάθε νομικού μέσου που διαθέτει η δικαιοσύνη ως νόμιμη άμυνα για τις παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Τα νόμιμα μέσα περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σε αυτό) το δικαίωμα αποκλεισμού πρόσβασης στην σελίδα.

Ασφάλεια και εικόνες

Ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Το site ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί το site από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

Όλες οι εικόνες είναι υδατογραφημένες προς αποφυγή χρήσης των για άλλους σκοπούς χωρίς την εκ τω προτέρω συγκατάθεση του κατόχου της αγγελίας.

Το site διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τίτλο του Περιεχομένου, για λόγους σύνταξης. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει εικόνες που είναι άσχετες με το περιεχόμενο της αγγελίας ή εικόνες που παραβιάζουν τους κανόνες.

Ευθύνη απο διαφήμιση

Το site ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο site. Περαιτέρω το site δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Πληρωμές

Για την δημοσίευση αγγελιών ή/και διακεκριμένων αγγελιών που πραγματοποιούνται στο site, γίνονται δεκτές πληρωμές και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω Paypal.

Η απόδειξη λιανικής πώλησης θα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε το λογαριασμό σας ως Μέλος, ελέγξτε την ενότητα "Ιστορικό" στο προφίλ σας.

Προσωπικά δεδομένα

Το site καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών του site. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των χρηστών/μελών από το site και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία του. Το site συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο site όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως το site, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, για την εύρυθμη λειτουργία του και την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λ.π.).

Κιθάρες & Μπάσα | Κιθάρες | Μπάσα | Κιθαριστικός Εξοπλισμός | Πετάλια - Εφέ
Εξαρτήματα - Αξεσουάρ | Ενισχυτές Οργάνων | Πλήκτρα & Synths | Τύμπανα
Κλασικά & Παραδοσιακά | Recording | Live Sound | Υπολογιστές | DJ + Hi-Fi | Υπηρεσίες & Μαθήματα
Μουσικοί & Ηχολήπτες | Gadgets | CD, Books & Games